Leverantörer

Det är viktigt för oss att kunna erbjuda produkter av hög kvalitet och en bra service. Vi har valt att satsa på de största och bästa leverantörerna för att kunna säkerställa ett bra arbete av hög kvalitet.

Våra takläggare har en hög kompetens och lång erfarenhet inom branschen, men vi arbetar hela tiden mot att bli ännu bättre. Vi är medlemmar i ett forum för professionella takläggare, Takcentrums T-Team, där vi har möjlighet att höja vår kompetens och kunskap. Allt för att våra kunder ska bli nöjda med vårt arbete.

Det material vi använder i våra olika projekt har de godkännande och certifieringar som krävs. Vi köper in vårt material från Takcentrum Sverige AB, ett företag som levererar kvalitetsprodukter i världsklass. Materialet är tillverkade av Europas största leverantör av tak och tätskiktsmaterial och det är kvalitetsäkrad enligt ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001. Vi garanterar produkter av en mycket hög kvalitet.

Alla produkter uppfyller de krav som finns i Boverkets byggregler och Statens Provningsanstalt utför kontinuerliga kontroller på produkterna. Sundahus har även bedömt ett flertal av de tätskikt vi använder oss av. För oss står kvaliteten i fokus och därför väljer vi enbart produkter som lever upp till våra krav på en mycket hög standard.

Besök gärna hemsidan http://www.takcentrum.se/ och läs mer om det material vi har valt att arbeta med.


Besök vår huvudleverantör, Takcentrum Sverige AB!