Gröna Tak

Alternativet för dig som vill värna om framtiden

Vi har den kompetens som krävs för att lägga gröna tak. Det är ett alternativ som allt fler kunder har visat intresse för och som vi nu kan erbjuda våra kunder. Vill du ha ett grönt tak har du hittat rätt.

Allt fler har börjat visa intresse för gröna tak här i landet.  Det är inte bara här i Sverige som gröna tak har blivit populärt, även USA och Japan har ett stort intresse för gröna tak. Orsakerna till att så många väljer att satsa på gröna tak är bland annat att det är hållbart, miljövänligt, vackert, ger renare luft, skyddar takytan och har en ljuddämpande effekt.

Vi använder oss av moderna tekniska lösningar och tätskiktsmattor av hög kvalitet när vi lägger ett grönt tak. Det skyddar fastigheten i många år och växterna kommer därför inte att kunna skada tätskiktet eller orsaka fukt.

Ta kontakt med oss om du är intresserad av ett grönt tak. Vi är certifierade för att applicera den typ av tätskiktsmattor som krävs, Resitrix, vilket är det bästa tätskiktet på marknaden när det kommer till gröna tak. Ett grönt tak är ett enkelt sätt att värna om naturen och det har många fördelar.