SERVICE

0736 96 90 00 Tommy Haak

OMBYGGNATION OCH SNICKERI

Ombyggnation och Snickeri

Man blir ju aldrig färdig när man har ett hus, så sägs det i alla fall, och många gånger kan det helt enkelt bli lite övermäktigt med allt som skall göras för att projekten skall hinnas med i vardagen, med allt vad vardagen har att erbjuda.

Vi på Takteamet istockholm AB har många års erfarenhet av att bygga om och renovera, och då inte bara tak, och vi kan vara med dig på vägen
både från planering till utförande och färdigställande inom mycket kring dina projekt.

Vi jobbar dagligen med planering och utföranden, där vi alltid har kundens önskemål och tankar som grund för vårt arbete.
Så oavsett om det handlar om att byta en taklucka eller byta panel på din villa, eller bygga en skiljevägg mellan rum
eller bara få hjälp att riva, så har vi kunskapen för att utföra arbetet på ett effektivt och korrekt sätt,
allt du behöver göra för att inleda ett samarbete är att kontakta oss!
Vi har kunskaperna och kontakterna för att utföra arbetet från planering till bortforsling av sopor.

Taksäkerhet'


Taksäkerhet innebär att med säkra fallskydd för tak kunna beträda och arbeta på tak med hjälp av fasta taksäkerhetsanordningar.
Det är en absolut nödvändighet för arbetsgivare, anställda och fastighetsägare och därmed också för de som projekterar för ny- och ombyggnad.

Vid yrkesmässigt beträdande av tak för inspektion, besiktning, service och underhåll av taket och anordningar på taket
skall taket vara försett med ändamålsenliga taksäkerhetsanordningar. Om tak som saknar eller har bristfälliga taksäkerhetsanordningar
ska beträdas yrkesmässigt måste alltid skyddsåtgärder vidtas, t.ex.
ställning från mark, skyddsräcken, skylift, komplettering av taksäkerhetsanordningar eller så kallat reparbete.
För byggnaders vars tak inte skall beträdas yrkesmässigt gäller Boverkets byggregler som minimikrav.

I branschstandarden fastställs nivåer och utförande gällande

  • Miniminivå för fasta taksäkerhetsanordningar på byggnader
  • Tillträde till tak via vind och taklucka, lös stege (markstege) och fasta vertikala stegar, fasadstegar
  • Takstegar och taksteg
  • Gångbryggor på tak
  • Permanenta arbetsplattformar på/vid skorsten eller motsvarande
  • Permanenta förankringsanordningar för personligt fallskydd på sluttande tak, > 6 grader samt på tak, ≤ 6 grader
  • Snörasskydd

 GARANTIER - HANDLA TRYGGT OCH SÄKERT HOS OSS


Garantier

Alla våra kunder får 15 års tak- och tätskiktsgaranti. Skulle det uppstå en skada på taket tillhandahåller vi allt nödvändigt ersättningsmaterial, samt kostnadsfri reparation i 15 år från färdigställandedagen.

Hög kvalitet är viktigt för oss och därför har vi 15 års garanti på allt material  och arbete för yttre tätskikt, och 10 år för inbyggda tätskikt.

Vi använder oss enbart av högkvalitativt material som är tillverkat av Europas största och bästa leverantör av tak- och tätskiktsmaterial. Det tätskiktsmaterial vi arbetar med är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Alla våra produkter uppfyller alla de krav som finns i Boverkets byggregler. Produkterna genomgår även regelbundna kontroller på Statens Provningsanstalt. På så sätt kan vi säkra kvaliteten på de produkter vi använder och behålla vår höga servicenivå, samt att du som kund får det bästa alternativet som finns på marknaden.

Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer om våra garantier, krav på material och olika certifieringar. Det är viktigt för oss att du som kund ska känna dig trygg med vårt arbete och vi svarar gärna på dina frågor.

ROT-avdrag

I samband med utförandet av ett arbete i din bostad har du möjligheten att tillämpa ROT. ROT avdraget görs på kostnaden för utförandet av arbetet, enligt exempel nedan.

Viktigt att du innan arbetet vet att du har outnyttjad ROT att tillgå och att arbetet är berättigat avdraget. Information kring ROT finns att tillgå via Skattemyndighetens hemsida och vi rekommenderar dig att läsa igenom detta om du känner dig osäker.

KONTAKTA OSS

tommy@takteamet.se

Skarplöts Gård 3, 13791 Västerhaninge

FAKTURAFRÅGOR

Har du frågor ang fakturor maila    

info@takteamet.se