GRÖNT TAK

0736 96 90 00 Tommy Haak

Gröna tak är vackra att se på, men det är också otroligt miljövänligt. Något som kan ha stor betydelse i till exempel förorenade stadsmiljöer. Växterna på taket fångar upp en hel del av det sura regn som annars hamnar i dagvattenbrunnarna och så småningom i våra sjöar. Det finns uträkningar som visar att en takyta på tio kvadratmeter med torktålig vegetation, tar upp lika mycket koldioxid som ett träd. Dessutom bidrar ett vegetationsklätt tak till att höja luftfuktigheten och sänka temperaturen i en torr och varm stadsmiljö.

Sedumtak är i stort underhållsfria

En växtart som passar ypperligt som takbeläggning är sedum. Sedumfamiljen innefattar sådana örter och suckulenter som inte behöver ett djupt jordlager och som dessutom tål torka bra. Det kan även vara mossa eller gräs. Förutom att växterna i stort sett är underhållsfria, har de inga djupa rotsystem som riskerar att tränga ner genom tät- och dräneringslagren.

Vilka tak kan vara grästak?

Alla tak med en lutning som är mindre än 27 grader passar bra att belägga med växter, och som vanligt är det förarbetet det hänger på om resultatet ska bli hållbart. Oavsett om man redan har ett tak eller står i begrepp att bygga ett, är det viktigt att tätskiktet är av bra kvalitet. Har taket redan en takpapp kan det vara bra att undersöka det med en fackman så att det också fungerar som tätskikt.

Vi använder oss av moderna tekniska lösningar och tätskiktsmattor av hög kvalitet när vi lägger ett grönt tak. Det skyddar fastigheten i många år och växterna kommer därför inte att kunna skada tätskiktet, eller orsaka fukt.

Vi hjälper dig med ditt gröna tak

Kontakta oss om du vill ha hjälp med ditt gröna tak. Vi jobbar alltid med miljön i fokus och tar gärna fram en kostnadsfri offert för ditt sedumtak.

KONTAKTA OSS

tommy@takteamet.se

Skarplöts Gård 3, 13791 Västerhaninge

FAKTURAFRÅGOR

Har du frågor ang fakturor maila    

info@takteamet.se